Lars Lødemel Iversen, kursholder

Lars Lødemel Iversen jobber til daglig med musikk som pedagogisk leder i barnehage. Han fokuserer på at musikken skal følge barna gjennom hele dagen, og flettes sømløst inn i alle av dagens rutiner og aktiviteter. Lars mener at sang og musikk skal være innenfor rekkevidde for barn, og ønsker å være en inspirasjon for barns spontane sangglede og musikkinteresse. Han er også opptatt av å videreformidle musikkaktiviteter på en så tilgjengelig måte at hvem som helst i barnehagen kan ta dem i bruk, voksne som barn, og jobber etter filosofien om at alle dager kan gjøres til en musikkdag!

Lars har barnehagelærerutdanning fra OsloMet og videreutdanning i musikkdidaktikk for barnehage og grunnskole fra Barratt Dues musikkinstitutt. Han er kursholder i musikk for barnehager i hele landet gjennom musikkbarn.no og Syngende barnehage.